کدام محصول را بیشتر نیاز دارید؟
مدار الکترونیکی :
8 نفر - 66.66%
ورق ها ی مسی :
3 نفر - 25%
بسته یونولیت :
1 نفر - 8.333%
بسته بافتنی :
0 نفر - 0%